Handtekeningenactie voor woningbouw Schapenweide

Leden van de Bewonerscommissie Beatrixlaan en de SP De Bilt komen in actie voor meer woningbouw op de Schapenweide in Bilthoven.

De bezorgde bewoners gaan daarvoor op woensdag 2 oktober huis-aan-huis handtekeningen verzamelen. Hiermee willen zij laan het college laten zien dat de plannen voor de Schapenweide moeten worden aangepast.

De initiatiefnemers zien liever meer woningbouw op de Schapenweide, dan bedrijfsruimte voor de biochemie van Bilthoven Biologicals. Er is een schrijnend tekort aan met name huurwoningen, zowel sociale woningbouw als woningen met middelhoge huur. Volgens SP De Bilt is er een groeiend probleem van 'scheefwonen', waardoor er te weinig doorstroming is op de huurwoningmarkt.


advertentie