Subsidieaanvragen in De Bilt 'gemoderniseerd'

Subsidieaanvragen moeten in de gemeente De Bilt vergezeld worden van een doordacht plan met goed te toetsen doelstellingen.

Daarmee gaat een breedgedragen wens van de D66-fractie in vervulling.

Naast subsidie kunnen organisaties ook zelf op zoek gaan naar geld en is ‘Iedereen moet kunnen meedoen’ nadrukkelijk vastgelegd als één van de uitgangspunten. Ook worden subsidies voor meerdere jaren toegekend, waardoor de administratie voor organisaties verminderd wordt.

Tot slot werd een motie van D66, GroenLinks, SP, Beter De Bilt en de fractie Brouwer aangomen om de Fair Practice-Code Cultuur mee te nemen bij subsidieverstrekking. Volgens de partijen wordt zo aan een gezonde, duurzame en transparante cultuursector bijgedragen, waarin de professional eerlijk betaald wordt.

 


advertentie