VVD vreest sluipverkeer bij renovatie rondweg

VVD De Bilt wil dat het gemeentebestuur voorbereidende maatregelen neemt om verkeersoverlast in Westbroek te voorkomen.

De partij vreest veel sluipverkeer tijdens de renovatie van de Noordelijke Rondweg Utrecht, die naar verwachting 5 tot 15 jaar kan duren.

Tijdens een openbare bijeenkomst over de renovatieplannen werd de fractie duidelijk dat de (verkeerstechnische-) gevolgen voor de omgeving enorm zijn. Met name de kwetsbare kern van Westbroek zal de volle laag kunnen krijgen.
'Het verkeer zal proberen zich een weg te banen door de omgeving. Daarbij ligt de weg dwars door de kern Wetsbroek voor de hand', aldus VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer.

 advertentie