Nauwe samenwerking deel Biltse oppositie

Onder de naam Lokaal Sociaal Verbond zijn PvdA, SP, ChristenUnie en fractie Brouwer een samenwerkingsverband aangegaan.

Daarmee hopen de partijen de versplintering in de Biltse gemeenteraad tegen te gaan.

De samenwerking is vooral zichtbaar tijdens gemeenteraadsvergaderingen als er door een van de leden namens de vier fracties wordt gesproken. De partijen geven in de samenwerking prioriteit aan onderwerpen die raken aan de sociale structuur van de gemeente of die gaan om kwetsbare groepen of elementen in de samenleving.

De fracties benadrukken dat het nog steeds zo kan zijn dat er onafhankelijk van elkaar standpunten worden ingenomen en politieke keuzes worden gemaakt.


advertentie