Mogelijk vervuilde grond onder appartementen La Luna

Onder de parkeerplaats van appartementencomplex La Luna aan de Melkweg in Bilthoven is mogelijk vervuilde grond gebruikt. De gemeente doet onderzoek.

Gemeente De Bilt is onlangs door Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) geïnformeerd over mogelijk gebruik van vervuilde grond bij La Luna. De gemeente heeft de bewoners hiervan middels een brief op de hoogte gesteld en een bijeenkomst georganiseerd.

Het gaat om een grote grondpartij van een afvalverwerker die na reiniging alsnog verontreinigd bleek te zijn. De grond is onder meer bij projecten in Gelderland gebruikt. Het bouwbedrijf dat La Luna heeft gebouwd heeft grond uit deze partij gebruikt voor onder het straatwerk van de parkeerplaats.

Uit nader onderzoek van Omgevingsdienst Gelderland en GGD Gelderland blijkt dat de vervuilde grond geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Omdat het gaat om grond onder de parkeerplaats, kunnen bewoners van La Luna er ook niet mee in aanraking komen.

De gemeente gaat nog wel aanvullend onderzoek uitvoeren om elk risico uit te sluiten. Op basis daarvan wordt bepaald of vervolgstappen nodig zijn. 

Foto: toekomstige bewoners helpen bij het slaan van de eerste paal van La Luna


advertentie