Bestuurders: afspraken voor klimaatbestendige regio

Bestuurders van veertien gemeenten, van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie en de Veiligheidsregio Utrecht gaan werken aan een klimaatbestendige regio in 2050.

Dat hebben de bestuurders afgesproken op de Klimaattop bij het KNMI in De Bilt.

De regio staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering met extremer weer, energietransitie, een grote bouwopgave, veranderingen in mobiliteit, voortgaande bodemdaling en herstel van biodiversiteit. Daar willen de bestuurders samen met bewoners mee aan de slag. Volgens hen is het een kans om de regio zowel toekomstbestendig als aantrekkelijk te maken.

Op de Klimaattop is afgesproken te werken aan een gezamenlijke overeenkomst.


Trefwoorden:

advertentie