Coalitieakkoord: duurzame groei en samenwerking

Het nieuwe college kiest de komende jaren voor duurzame groei, regionale samenwerking en behoud van rust en aantrekkelijkheid voor toonaangevende bedrijven.

Dat staat in het concept-coalitieakkoord dat door VVD, GroenLinks, D66 en CDA op 19 juni met alle fracties besproken wordt in een besloten vergadering.

Volgens de partners heeft De Bilt door haar ligging en unieke groene karakter een uitzonderlijke aantrekkingskracht in de regio. De komende vier jaar moet er daarom verder gebouwd worden aan een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat.

De coalitie geeft aan nadrukkelijk open te staan voor ideeën van inwoners die de eigenheid van de dorpskernen versterken. Daarnaast hebben de samenwerkende partijen zich voor de opdracht gesteld te werken aan een bestuurlijk topklimaat met collegialiteit en effectiviteit.


advertentie