Vragen over geluidshinder Hollandse Rading

GroenLinks dringt er via schriftelijke vragen bij het college op aan actie te ondernemen tegen de geluid- en lichthinder voor bewoners van Hollandsche Rading.

Deze is toegenomen door de verbreding van de A27.

Wethouder Rost van Tonningen uitte begin dit jaar in een brief aan Rijkswaterstaat zijn bezorgdheid over de effectiviteit van nieuw geplaatste geluidschermen.
Raadslid Henk Zandvliet van GroenLinks wil nu weten wat deze acties hebben opgeleverd. Ook vraagt hij zich af of BenW bereid zijn bij Rijkswaterstaat aan te dringen op aanpassing van de geluidweringen.

Ook moet De Bilt bij Rijkswaterstaat navraag doen over de lichthinder als gevolg van het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Deze spreiden een grote lichthoeveelheid uit over de tuinen en gevels in delen van het dorp.


advertentie