Nieuwe coalitie De Bilt stap dichterbij

De Bilt krijgt mogelijk een coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. Informateur Fred van Lemmen heeft de partijen uitgenodigd voor een verkenning.

De grootste partij VVD ziet bij de uitgenodigde partijen veel overeenkomsten in de visie op onderwerpen en is van mening dat ze elkaar op de inhoud goed aanvullen.
Daarnaast ervaart de informateur een duidelijke drive bij de partijen om tot concrete resultaten te komen. Naast een mogelijke samenwerking wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden voor gedoogsteun door andere partijen.

 De VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gaan nog deze week met elkaar om de tafel.  In het raadsakkoord ligt de focus op de thema’s duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit, maatschappelijk vastgoed en resultaatgericht werken.


advertentie