maandag 29 maart 2021

Levende monumenten - Waterschap De Stichtse Rijnlanden 900 jaar

In 2022 herdenkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) dat omstreeks 1122 werd begonnen met waterbeheer in het Sticht. Afgezien van Westbroek dat valt onder Waterschap Gooi en Vechtstreek, valt gemeente De Bilt onder het waterbestuur van het HDSR. Honderden jaren lang was de hoofdtaak van het waterschap ervoor te zorgen, dat de bewoners van de streek 'droge voeten' zouden houden. Afvoer stond centraal. Maar Dijkgraaf Jeroen Haan legt uit dat met de klimaatverandering en de warmere zomers, het Waterschap zich steeds meer richt op het vasthouden en bewaren van het water, als voorbereiding op de droge periodes. Dat is belangrijk voor de instandhouding van landschap, landbouw en natuur. Het HDSR is daarmee op verschillende manieren een Levend Monument.


advertentie