Start inventarisatie voor drempelvrij De Bilt

zaterdag 20 januari 2018 11.09 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 20 januari 2018 12.07 uur | auteur: Redactie

De Bilt roept inwoners op om situaties in de openbare ruimte te melden, die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De inventarisatie is een wens van de gemeenteraad en past binnen het VN-verdrag voor mensen met een beperking. De openbare ruimte moet zonder belemmeringen toegankelijk zijn voor iedereen met en zonder beperking.

De gemeente De Bilt zal op basis van de meldingen van inwoners een meerjarenplan maken om de knelpunten op te heffen. Dit gebeurt dan in combinatie met al geplande werkzaamheden en andere mogelijkheden.

Het is mogelijk om problemen met de toegankelijkheid  tot 31 maart te melden via de gemeentelijke website.

Advertenties