Stroom aan bezwaarschriften na schrappen HH

dinsdag 23 juni 2015 11.11 uur | laatst gewijzigd: woensdag 24 juni 2015 02.20 uur | auteur: Redactie

De Bilt is een van de gemeenten die kampt met een stroom aan bezwaarschriften na afschaffing van huishoudelijke hulp, blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Gemeente De Bilt heeft huishoudelijke hulp 1 (schoonhouden huis) per 1 april 2015 volledig wegbezuinigd.

Deze keuze is het gevolg van de overheveling van diverse taken van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij gemeenten. De gemeenten krijgen voor de uitvoering van deze taken veel minder budget.

In De Bilt worden 650 gebruikers gedupeerd door deze bezuiniging. Zij moeten de huishoudelijke hulp zelf gaan organiseren en betalen.

Het stopzetten of versoberen van huishoudelijke hulp heeft de afgelopen maanden tot een stortvloed aan bezwaarschriften geleid bij gemeenten. En het einde is nog niet in zicht, schrijft Binnenlands Bestuur.

Gemeente De Bilt is een van de gemeenten die de stroom niet aan kan en de ambtelijke capaciteit heeft uitgebreid om alle bezwaarschriften op tijd af te kunnen afhandelen.

Net als veel andere gemeenten zet De Bilt ook mediation in om het aantal bezwaarschriften te verminderen. Hierbij gaan ambtenaren met de bezwaarmakers thuis in gesprek.

In diverse gemeenten heeft deze aanpak geleid tot intrekking van bezwaarschriften.

 

Advertenties