Huishoudelijke Hulp 1 wegbezuinigd

donderdag 24 juli 2014 16.24 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 juli 2014 18.01 uur | auteur: Redactie

De huishoudelijke hulp 1 (HH1) gaat per 1 april 2015 helemaal verdwijnen. Op de nieuwe gemeentelijke taak begeleiding wordt direct 25% bezuinigd.

Dit is het gevolg van de overheveling van diverse taken met veel minder budget door het Rijk uit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bij gemeenten. 

De wet over de zorgonderdelen is begin juli in de Eerste Kamer besproken. Toen pas werd duidelijk welk budget de gemeenten krijgen. De invoering van de nieuwe Wmo zal plaats vinden per 1 januari 2015.

Op de taak hulp bij het huishouden zal 40% bezuinigd moeten gaan worden. De Bilt kiest er voor om HH1 (schoonhouden huis) helemaal te schrappen maar HH2 (schoonhouden huis plus organiseren van het huishouden en het signaleren van problemen) helemaal in tact te laten. Gevolg is dat 650 gebruikers de HH1 verliezen en deze zelf moeten gaan organiseren. 

Op de nieuwe taak begeleiding en kort verblijf moet De Bilt direct 25% bezuinigen. In 2015 houden inwoners met begeleiding hun zorg. Door samen met andere gemeenten regionaal aan te besteden hoopt De Bilt een deel van de bezuinigingen te kunnen opvangen.

De gemeenteraad beslist in september over de door het college voorgestelde bezuinigingen op de Wmo.


 

 

 

 

 

 

 

Advertenties