CU: Gemeente moet geld reserveren voor zieken en gehandicapten

dinsdag 25 februari 2014 23.59 uur | laatst gewijzigd: woensdag 26 februari 2014 00.36 uur | auteur: Redactie

De ChristenUnie vreest dat gemeenten te weinig geld reserveren voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten. De partij dient daarom een motie in tijdens de raadsvergadering van 27 februari a.s.

Het rijk bezuinigt op de compensatieregelingen voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Het geld dat overblijft voor deze groep gaat naar gemeenten. ‘Gemeenten moeten dit geld ook echt reserveren voor de mensen waar het voor bedoeld is. Wij zijn bang dat het geld op de grote hoop komt, waardoor mensen met een minimum of modaal inkomen het nakijken hebben’ zegt ChristenUnie-raadslid Nico Jansen. Het geld dat de gemeente krijgt voor de compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten kunnen ze aan allerlei doelen besteden. ‘Als gemeenten het geld niet reserveren kan het opgaan aan doelen waar het niet voor bedoeld is. Er is al zoveel minder geld beschikbaar voor chronisch zieken en gehandicapten dat hier echt geen euro meer van af kan’, aldus Nico Jansen. ‘Wij vinden het belangrijk dat het geld terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Wanneer je chronisch ziek of gehandicapt bent en van een minimum of modaal inkomen moet leven heb je de compensatieregeling echt nodig om rond te komen.’ Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten gemeenten duidelijk maken hoe ze om willen gaan met het compenseren van de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. De komende jaren krijgen gemeenten hier geld voor. Het bedrag dat gemeenten krijgen loopt op tot € 268 miljoen in 2017. Gemeenten ontvangen dit extra budget als verhoging op het WMO-budget. In totaal is er € 600 miljoen bezuinigd door het rijk op de compensatieregelingen. Het resterende budget draagt het Rijk over aan gemeenten.
Advertenties