Gemeenteraad keurt Begroting 2014 goed

vrijdag 08 november 2013 14.21 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 08 november 2013 17.41 uur | auteur: Redactie

De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdagavond de Begroting 2014 aangenomen. Het debat stond in het teken van de komende verkiezingen en de uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor komt te staan.

De Begroting 2014 is financieel en beleidsmatig een uitwerking van de Voorjaarsnota 2013. De Voorjaarsnota, die in juni door de raad vastgesteld, stond in het teken van aanzienlijke bezuinigingen om de financiële druk op de gemeente het hoofd te bieden. De gemeente ontvangt het komende jaar minder geld uit gemeentefonds en moet zich voorbereiden op de drie grote decentralisaties van de jeugdzorg, de AWBZ/Wmo en de Participatiewet per 1 januari 2015. De begroting voor 2014 is de laatste begroting van deze raadsperiode. Terugkerende thema’s waren onder meer de hoogte van de OZB en de toekomst van het zwembad Brandenburg. Een amendement om het tarief van de OZB voor 2014 te wijzigen is verworpen. Hetzelfde geldt voor een motie over het reserveren van middelen voor het plan ‘zwembad Brandenburg 2.0’ naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie in de raadsvergadering van oktober. De belastingverordeningen en tarieventabellen voor 2014 werden zonder discussie vastgesteld.
Advertenties