Partijen roepen college ter verantwoording over WMO

zaterdag 19 september 2015 11.21 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 25 september 2015 15.35 uur | auteur: Redactie

PvdA, Christen Unie, Beter de Bilt, SP en de PvdA roepen het college ter verantwoording voor de uitvoering van de WMO. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering van 24 september.

De partijen vinden de uitvoering van de WMO gebrekkig. Ze gaan het college 11 kritische vragen stellen tijdens een zogenaamd interpellatiedebat.

Aanleiding is een reeks van problemen, waaronder het te laat afhandelen van alle bezwaarschriften. Dat betekende lange tijd onzekerheid voor cliënten die hun huishoudelijke hulp dreigden te verliezen.

Ook constateerde een onafhankelijke bezwaarcommissie dat de keukentafelgesprekken met cliënten niet naar behoren plaats vonden. Een aantal cliënten verloor daardoor hun hulp op verkeerde gronden.

Het college heeft nu aan 18 bezwaarmakers een nieuw keukentafelgesprek aangeboden, uit te voeren door stichting Mens.

PvdA, Christen Unie, Beter de Bilt en de SP vragen zich af of niet álle cliënten recht hebben op een nieuw en beter keukentafelgesprek, en niet alleen bezwaarmakers.

Documenten

Advertenties