Gemeente maakt vaart met rattenbestrijding

zaterdag 08 september 2018 12.26 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 08 september 2018 13.26 uur | auteur: Redactie RouletteFM

De Bilt is een campagne gestart om de rattenoverlast in Bilthoven-West aan te pakken. Doel is dat inwoners overlast melden bij de gemeente.

Daarmee krijgt de aangestelde rattenbestrijder een beeld van de locatie en omvang. Hij kan dan gericht in actie komen.

De campagne komt bovenop de maatregelen die de gemeente inmiddels heeft genomen. Er zijn versneld ondergrondse containers geplaatst en afvalbakken worden vaker geleegd. Ook is er in de wijk verscherpt toezicht op de ingestelde regels.
De riolering is grondig geïnspecteerd en defecten zijn gerepareerd. Openbaar groen is gesnoeid, gevels zijn schoongemaakt en een vervallen speeltuin is opgeruimd.

De gemeente blijft een beroep doen op de inwoners om ook zelf bij te dragen aan bestrijding van de ratten door hondenpoep op te ruimen en geen afval te laten slingeren.

Advertenties