Zorgen om gemeentelijke ouderenzorg in De Bilt

dinsdag 22 mei 2018 21.43 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 22 mei 2018 20.44 uur | auteur: Redactie

De PvdA wil weten of ouderen in De Bilt minder zorg krijgen als ze op een wachtlijst voor een verpleeghuis staan.

Daarvoor heeft de lokale fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Ouderen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis verliezen soms de lokale zorg die ze van de gemeente krijgen. Zolang ze thuis wonen, worden hun huishoudelijke hulp en dagbesteding door de gemeente betaald.
Zodra ze naar een verpleeghuis moeten, vallen ze onder de Wet langdurige zorg (Wlz), waarvoor de Rijksoverheid opdraait.

De partij wil weten of De Bilt zelf kan voorkomen dat mensen hun zorg verliezen zolang ze nog thuis wonen en op een wachtlijst voor een verpleeghuis staan.

Advertenties