Nieuw college De Bilt zonder VVD?

woensdag 09 mei 2018 20.40 uur | laatst gewijzigd: woensdag 09 mei 2018 21.41 uur | auteur: Redactie

De Bilt krijgt waarschijnlijk een college van GroenLinks, D66, CDA en Beter de Bilt.

Informateur Eric Balemans heeft GroenLinks verzocht om het voortouw te nemen in de formatie. De VVD als grootste partij wordt buitenspel gezet.

Volgens Balemans is er na de gesprekken maar één stabiele coalitie mogelijk die kan rekenen op een meerderheid in de raad. Alle andere varianten zijn niet haalbaar gebleken.

Na een eerste poging zegden GroenLinks en het CDA hun vertrouwen op in de mogelijke partners VVD en PvdA. Beter de Bilt had al aangegeven moeite te hebben met de PvdA als verliezer in een coalitie.

De informateur geeft aan dat er in de politieke besluitvorming meer aandacht moet worden geschonken aan de onderlinge verhoudingen en niet-inhoudelijke kwesties, voordat aan de inhoud kan worden gewerkt. Ook doet hij de suggestie om op onderdelen ruimte te bieden aan de raad en inwoners voor de invulling van het beleid.

Advertenties