De Bilt verruimt tegemoetkoming huishoudelijke hulp

donderdag 27 augustus 2015 18.30 uur | laatst gewijzigd: donderdag 27 augustus 2015 19.57 uur | auteur: Redactie

Het college van B&W van De Bilt heeft besloten dat meer inwoners een financiële bijdrage in de kosten voor huishoudelijke hulp krijgen. De verruiming gaat op 1 oktober in.

Nu komen alleen inwoners met een U-pas voor een bijdrage in aanmerking. Door verlaging van de inkomensgrens komen straks meer huishoudens in aanmerking voor hulp.

Het aantal uren huishoudelijke hulp wordt bovendien verhoogd van 2,5 naar 3 uur per twee weken. Ook wordt het mogelijk om tijdelijk extra uren in te zetten, bijvoorbeeld bij ziekte.

Ook wordt de doelgroep verruimd. Dat betreft met name minder-validen met een Wmo-indicatie, die nog niet eerder een aanvraag voor huishoudelijke hulp hebben ingediend.

Het tarief voor het abonnement blijft in 2015 € 25,- per maand.

Er gelden een aantal voorwaarden om van de regeling gebruik te mogen maken. Deze vindt u op www.debilt.nl.

Bel voor meer informatie met de wijkservicecentra van Mens, telefoonnummer (030) 744 05 95.

Advertenties