Oog op De Bilt - Biltse college trots op jaarcijfers 2019

vrijdag 12 juni 2020 08.28 uur

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde met enige trots de jaarrekening over 2019. Deze toont het begin van herstel met positief resultaat. Pijnpunten blijven de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeentelijke jeugdzorg, die de Rijksoverheid onvoldoende compenseert.

Advertenties