SGP teleurgesteld in bezuinigingen op zorg

zaterdag 20 juni 2015 14.33 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 20 juni 2015 22.31 uur | auteur: Redactie

De SGP-fractie heeft tijdens de bespreking van de kadernota haar teleurstelling geuit over het korten van subsidies in de (in)formele zorg.

In de raadsvergadering van 18 juni diende de SGP een amendement in om af te zien van de voorgenomen bezuiniging van 7%  op de subsidie voor zorgorganisaties en zorg gerelateerde vrijwilligersorganisaties, zoals MENS De Bilt.

De coalitiepartijen (D66, VVD, CDA en Groen Links) stemden tegen, waardoor het amendement werd verworpen.

Volgens SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg bekijken de coalitiefracties de bezuinigingsmaatregel puur vanuit financieel oogpunt.

Instellingen als Mens De Bilt zijn cruciaal bij de invoering van het nieuwe Wmo-beleid. Hun inzet is van belang om dure, professionele hulp te beperken en mensen langer aan te samenleving deel te laten nemen.

De SGP vindt het zeer teleurstellend dat de coalitiepartijen geen keuzes maken, maar ongeacht nut en noodzaak 7% bezuinigingen op álle gesubsidieerde organisaties.

Advertenties