Volle zaal bij bewonersavond wijkraad De Leijen

woensdag 25 oktober 2017 21.50 uur | laatst gewijzigd: woensdag 25 oktober 2017 22.56 uur | auteur: Redactie

Een vol programma én een volle zaal tijdens de Avond van de Leijen op maandag 23 oktober in zorgcentrum de Bremhorst.

Hanneke Brosi, voorzitter van wijkraad De Leijen, opent de jaarlijkse bewonersavond en gaat kort in op het programma en de sprekers. Daarna geeft zij het woord aan wethouder Hans Mieras die vertelt dat de gemeente per 1 januari 2018 overschakelt op een gebiedsgerichte aanpak. Met teams per kern die dorps- en wijkgericht gaan werken, kan de gemeente beter inspelen op de behoeften van de inwoners.

Afvalinzameling

Gemeenteambtenaar Laurens van Buuren geeft een update van het afvalinzamelingplan, waarin de gemeente onder andere inzet op recycling van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drinkpakken). Hij haalt de discussie in de media aan over het nut van thuis plastic afval scheiden en vertelt het standpunt van de gemeente: de overtuiging dat afvalscheiding een positief milieueffect heeft.

Op 20 november start dan ook gewoon de wisseling van de kliko’s: de grijze krijgt een oranje deksel en wordt PMD-kliko en voor het restafval komt er een kleine kliko bij. Uit de zaal blijkt duidelijk dat bewoners niet op een extra kliko zitten te wachten. Ook bewoners van de hoogbouw zijn niet gerust. Zij zijn bang voor zwerfafval naast de containers, als die vol zijn. Voor de handhaving bij de hoogbouw zet de gemeente extra BOA's in, vertelt Van Buuren.

Vanuit de zaal komt ook de vraag of er duidelijker informatie kan komen over wat PMD precies is. Van Buuren zegt toe dit mee te nemen in de verdere voorlichting. Vragen over afval? Mail terugnaar100@debilt.nl of kijk op www.debilt.nl (zoeken op: terug naar 100)

Politie De Bilt

Wijkagent Floris Moons vertelt over jeugdoverlast in De Leijen en hoe daarbij te handelen. Overlast in onder andere de Bongerdlaan en de Iepenlaan is inmiddels succesvol aangepakt. Veel mensen in de zaal geven aan ook in hun straat last te hebben van hangjongeren.

Volgens de wijkagent kan het soms helpen om eerst zelf met de jongeren te praten. Ook Whatsapp Buurtpreventie kan helpen. Zo blijkt de whatsappgroep in de Bongerdlaan een groot succes te zijn in de bestrijding van jeugdoverlast.

Verder komt zoals elk jaar de snoeproute aan de orde. Dit blijkt een grote ergernis onder de wijkbewoners, die vanuit de zaal aangeven ook op de doorgaande fietsroutes, in speeltuintjes en in hun tuinen regelmatig afval te vinden. Bij de politie is er elk jaar na de zomervakantie weer extra aandacht om scholieren op hun gedrag te wijzen. Maar het blijft een probleem. 

Last van hangjongeren? Bel 0900 8804. Bij vernielingen: bel 112!

Hartslag Nu in De Bilt

Jan Maurits de Beij, voorzitter van stichting Hartslag De Bilt, is gestart met HarslagNu in De Bilt. Dit is een systeem dat burgerhulpverleners via hun mobiele telefoon oproept bij een mogelijke reanimatie in hun buurt. Zij zijn vaak eerder te plaatse dan professionele hulpverleners en kunnen alvast met reanimeren beginnen. Hulp binnen 6 minuten vergroot de levenskansen van een slachtoffer aanzienlijk.

Ook registratie van lokale AED toestellen is belangrijk. Een AED in de buurt kan door burgerhulpverleners worden opgehaald en gebruikt.

De Beij hoopt met HartslagNu een netwerk van getrainde hulpverleners en van AED in De Bilt op te zetten. Belangstelling? Kijk op www.hartslagnu.nl.

Nieuwbouwappartementen De Leijen-Zuid

Ton Oostveen, Projectleider bij woonstichting SSW, vertelt over het nieuwbouwproject op de Van Heukelomlaan (voormalige maisveld) in De Leijen. SSW realiseert hier 99 duurzaam gebouwde sociale huurappartementen met 2, 3 of 4 kamers. De woningen worden begin 2018 aangeboden via Woningnet. Mensen met een medische urgentie en doorstromers krijgen voorrang. Belangstelling? Kijk op www.debilt.nl (zoeken op: sociale huurappartementen Bilthoven). 

Veilige Jan Steenlaan

Verkeerskundige Rob Ogink is lid van de werkgroep Veilig fietsen Jan Steenlaan. Hij gaat in op de laatste ontwikkelingen in de zoektocht naar een veilige oplossing voor fietsers op de Jan Steenlaan. Over een ding is hij duidelijk: er is nu nog geen oplossing.

In de werkgroep zijn omwonenden, gemeente, wijkraad De Leijen, bewonersvereniging Bilthoven-Noord, scholen en sportverenigingen vertegenwoordigd. De werkgroep onderzocht diverse oplossingen. Ook zijn tellingen uitgevoerd na opening van de tunnel aan de Leijenseweg. In december volgt een startnotitie die dient voor besluitvorming in de gemeenteraad in januari 2018

Vanuit de zaal wordt de behoefte kenbaar gemaakt aan inspraak over de mogelijke oplossing. Ogink neemt in het nog uit te werken communicatieplan mee om eventueel een informatieavond te organiseren. Vragen? Mail naar jan.steenlaan.veilig@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.debilt.nl (zoeken op: veilig fietsen jan steenlaan). 

T-Mobile Zendmast 

Ruud Lampe, bewoner van de Iepenlaan, krijgt als laatste deze avond kort het woord. T-Mobile wil een zendmast van 30 meter hoog plaatsen bij het trapveldje aan de Rietveldlaan/Koldeweijlaan. Binnenkort neemt de gemeente hierover een definitieve beslissing. Lampe vraagt namens bewoners aandacht voor een andere oplossing. Vanuit de zaal is er bijval van raadslid Pim van de Veerdonk, tevens fractievoorzitter van Beter de Bilt. Als bewoner van De Leijen zet hij zich ook in om de zendmast tegen te houden.

Afsluiting

Voorzitter Hanneke Brosi sluit de avond af en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje, aangeboden door de wijksupermarkt Plus. En wie daar behoefte aan heeft kan nog met de sprekers napraten of vragen stellen.

Foto's: Hans Lebbe

Advertenties