Werkgroep zoekt veilige oplossing Jan Steenlaan Bilthoven

vrijdag 08 september 2017 17.42 uur | laatst gewijzigd: zondag 17 september 2017 11.24 uur | auteur: Redactie

Inwoners, bedrijven, scholen en sportclubs rond de Jan Steenlaan willen gezamenlijk een oplossing vinden voor de onveilige fietsroute.

Met de start van de werkgroep is gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad om de omgeving nadrukkelijk en verregaand te betrekken bij een fietsveilige oplossing. De werkgroep hoopt rond de jaarwisseling de uitkomsten aan het college te kunnen aanbieden.

De Jan Steenlaan is een belangrijke toegangsweg voor de wijk De Leijen, de bedrijven aan de Rembrandtlaan en scholen en sportclubs. De weg wordt gebruikt door duizenden auto’s en fietsers. Met name in de spitsuren is het goed uitkijken.

Advertenties