Extra subsidie voor Radio Roulette

woensdag 04 juni 2008 21.19 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 07 juni 2008 13.25 uur | auteur:

Omroep De Bilt kan rekenen op 25.000 euro extra subsidie. Het geld gaat naar de streekradio Roulette FM. Dit volgt uit de Voorjaarsnota 2008 die het college van De Bilt vorige week presenteerde.

Roulette heeft gevraagd om een bedrag van 26.000 euro per jaar. Dat betekent een flinke verhoging van de huidige subsidie, die jaarlijks 10.000 euro bedraagt. Het bestuur geeft aan dat als het er niet komt, de kas per oktober van dit jaar leeg is. Het bestuur heeft een beleidsnota opgesteld waarin staat wat er op het gebied van de programmering en de organisatie wordt nagestreefd. Op dit moment wordt alle radioapparatuur om niet ter beschikking gesteld en verrichten vrijwilligers het benodigde onderhoudswerk. Het college wil de radio tegemoet komen met een eenmalige extra subsidie van 25.000 euro. Dat is bestemd voor technische aanpassingen. Bij de volgende burgerpeiling wordt gekeken naar het bereik van de streekradio. Op grond daarvan zal het college beoordelen of er in de samenleving voldoende draagvlak voor is.
Advertenties