Brandweer De Bilt zet vraagtekens bij regionalisering

dinsdag 15 juli 2008 15.46 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 15 juli 2008 14.46 uur | auteur:

De brandweer in De Bilt stelt vraagtekens bij de regionalisering van de korpsen in de provincie Utecht. Zij hebben hun zorgen kenbaar gemaakt middels een brief aan de burgemeester.

De brandweer is bang dat door de regionalisering het contact met de burger verloren gaat. Verder is de brandweer bang dat ze te weinig in de melk te brokkelen krijgt en dat de binding van de vrijwilligers op het spel staat. De gemeente De Bilt heeft al flink geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit en heeft het gewenste niveau conform het eigen onderzoek uit 2006 inmiddels gehaald. De staf spreekt haar zorg uit over het feit dat de zelf ontwikkelde efficiëntie als gevolg van het leren nu wordt afgestraft, waardoor de brandweer De Bilt na de regionalisering kwaliteit zal inleveren. Als laatste heeft de staf aandacht gevraagd voor het feit dat na de herindeling van 2001 er nu eindelijk een redelijke balans in het korps is waarbij eigen culturen zoveel mogelijk behouden konden blijven. Het is niet wenselijk weer een organisatiewijziging door te voeren waarbij weer het behouden van cultuur en het al dan niet opheffen van brandweerposten aan de orde komt. Rust in de organisatie is volgens de branweer De Bilt nu belangrijk.
Advertenties