Gemeenteraad neemt begroting 2016 aan

zondag 08 november 2015 16.03 uur | laatst gewijzigd: zondag 08 november 2015 16.12 uur | auteur: Redactie

Donderdag 5 november heeft de gemeenteraad van De Bilt de begroting 2016 aangenomen.

De begroting is een uitwerking van de Kadernota, waarin afspraken staan over investeringen in een nieuw zwembad en de renovatie van de De Vierstee in Maartensdijk en Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven.

Tegenover de investeringen staat onder meer een bezuiniging van 7% op alle subsidies. Hierover was veel discussie in de raad. Alle voorstellen om deze bezuiniging terug te draaien of te verlagen, werden verworpen.

Belangrijkste onderwerp van debat was de woningbouw in De Bilt. De raad was unaniem bezorgd over de lange wachtlijsten voor huurwoningen en het gebrek aan woningen.

Over de aanpak verschilde de raad van mening. Verschillende moties van de oppositie werden verworpen, waaronder een voorstel van de PvdA voor een fonds sociale woningbouw om de bouw te versnellen.

Wel aangenomen werd een motie van Beter De Bilt om onconventionele mogelijkheden te onderzoeken voor huisvesting in de sociale huursector, evenals de SGP-motie voor een plan van aanpak voor de kleine kernen.

Advertenties