'Biltse evenementen zonder drempels'

donderdag 19 december 2019 21.23 uur | laatst gewijzigd: donderdag 19 december 2019 20.24 uur | auteur: Redactie

GroenLinks De Bilt wil dat evenementen en festivals ook toegankelijk worden voor mensen met een beperking.

Via schriftelijke vragen dringt de fractie bij het College van BenW erop aan om daarvoor het Draaiboek Evenementen aan te passen.

Het VN-verdrag Handicap inzake de rechten van mensen met een beperking bepaalt sinds 2016 de toegankelijkheid van culturele en sportieve evenementen. Hierbij gaat de toegankelijkheid verder dan een brede ingang of een invalidentoilet. Ook de omgeving, de inrichting van de zalen of het terrein, de communicatie en de veiligheid moeten worden meegenomen.

De gemeente kan volgens GroenLinks meehelpen het vergunningenbeleid aan te scherpen en bij het opstellen van de voorwaarden ook ervaringsdeskundigen te betrekken.

Advertenties