De Bilt houdt kapbeleid tegen licht

donderdag 20 juni 2019 20.53 uur | laatst gewijzigd: donderdag 20 juni 2019 19.54 uur | auteur: Redactie

De Bilt gaat het kapbeleid van de gemeente evalueren en vraagt daarbij de mening van de inwoners.

Met behulp van het kapbeleid bepaalt de gemeente of een boom gekapt mag worden. Het huidige kapbeleid is alweer zeven jaar geleden vastgesteld.

De gemeente vraagt zich af of het beleid nog aansluit bij de belangen en wensen die leven in de samenleving. Inwoners, ondernemers en belangenbehartigers wordt opgeroepen zich hierover via een online enquête uit te spreken.
De enquête gaat ook in op de ‘bomenlijst’, waarop de meest waardevolle bomen binnen de bebouwde kom staan.

Advertenties