Beter De Bilt: Cultuurnota beneden de maat

zaterdag 12 september 2015 18.10 uur | laatst gewijzigd: maandag 14 september 2015 07.54 uur | auteur: Redactie

De fractie van Beter De Bilt heeft met teleurstelling kennis genomen van de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2015 – 2020 van de gemeente.

In de nota staat dat kunst en cultuur weliswaar zeer belangrijk zijn, maar dat er toch 7% op wordt bezuinigd. "Een forse verschraling", vindt Beter De Bilt raadslid Peter Schlamilch.

De Biltse partij wil graag dat het college de beleidsvelden betrekt bij de noodzakelijke bezuinigingen en wil hierin graag ondersteuning bieden.

Daarom organiseert Beter De Bilt binnenkort een avond met het culturele veld om de wensen en ideeën te onderzoeken.

Documenten

Advertenties